Najważniejszym z największych wyzwań w lwiej części miast w naszym kraju jest transport. Nasze województwa nie są zaadaptowane do tak wielkiego nasilenia korków, jaki pojawił się poprzez zwiększenie się liczby pojazdów na naszych szosach. Z tego powodu jedną z najważniejszych inwestycji jakie powinno podjąć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w rozwój dróg i infrastrukturę komunikacyjną. Nawierzchnie drogowe i komunikacja miejska to najważniejszy obszar, który pozwoli zwiększyć wygodę mieszkańców a także usprawni całokształt gospodarki miasta.

Na tle okolicznych miast, inwestycje komunikacyjne w grodzie Kraka mocno się wyróżniają. Krakowianie w plebiscycie opowiedzieli się za budową metra, ale zanim metro zostanie zbudowane, w komunikację autobusową i tramwajową i rozwój dróg trzeba włożyć dużo pieniędzy . Z bardziej istotnych inwestycji trzeba podkreślić:
w pełni napędzaną elektrycznie siatkę autobusową – jedyną w Polsce,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
w pełni przebudowany dworzec PKP wraz z centrum handlowym.
Oprócz tego, w planach Kraków ma remont przynajmniej kilka nowoczesnych dróg dojazdowych pomiędzy już istniejącymi drogami i naprawy istniejących połączeń tramwajowych oraz połączeń podmiejskich.
Mieszkańcy remontów nie lubią – problemy w poruszaniu się i dojazdach do pracy przeszkadzają na co dzień. Trzeba jednak pamiętać, że bez remontów infrastruktura nie może się poprawić i by było lepiej, trzeba cierpliwości.Majchrowski program
Inwestycje w rozwój transportu to nie tylko następne linie komunikacji, jak również lepszej odporności nawierzchnia jezdni, która będzie bardziej trwała i odporna. (jednym z przykładów może być ścieralna powierzchnia jezdni na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, Kraków wymaga jeszcze kolejnych zmian i inwestycji, by poruszało się po nim wygodnie. Nie tylko samochodem, ale również komunikacją miejską. Ale widać wyraźnie, że wszystko jest na prostej trasie do tego, by mieszkańcom mieszkało się tu zdecydowanie miło i przyjemnie.